به نام خداوند جان و خرد

1400 Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۴
 Off

ارسال 1400 دقیقه فیلم به همایش نماز در آینه میراث فرهنگی

حدود 1400 دقیقه فیلم در ارتباط با نماز در سه حوزه مستند، داستانی وانیمیشن تاکنون به دبیرخانه کمیته فیلم همایش ارسال شده است. به […]