به نام خداوند جان و خرد

تخت جمشد - نمایشگاه لوازم خانگی - ترکیه

تصاویر آلبوم تخت جمشد – نمایشگاه لوازم خانگی – ترکیه