به نام خداوند جان و خرد

بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار در بلاروس

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار در بلاروس