به نام خداوند جان و خرد

مصاحبه با شبکه سلام

اسفندیار ایمان زاده - زاده (۲۱ بهمن ۱۳۴۴، سلماس)
تندیس گر، مجسمه‌ساز، فعال و حافظ میراث فرهنگی، عضوهیت امنای بنیاد فردوسی و عضو کانون متفکرین ایران.
در جوانی به جبهه رفت و در سال ۱۳۶۵ به آرزوی کودکی خود رسید و افسر نیروی انتظامی شد. وی در سال ۱۳۷۱ ازکاردولتی کناره گرفت، وارد کسب و کار خصوصی شد و اکنون برای بیش از ۷۰۰ نفر شغل ایجاد کرده‌است. وی در سال ۱۳۹۰ به عنوان کارآفرین نمونه ملی معرفی شده وخدماتش بارها مورد تشویق و تقدیر مسئولان کشور قرار گرفته‌ است.

برگرفته شده از وبسایت شبکه سلام