به نام خداوند جان و خرد

روز بزرگداشت مولانا در بلاروس

6 446357 300x200 - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروسروز بزرگداشت مولانا در دانشگاه تربیت مدرس بلاروس

در روز دوشنبه مورخه 1398/7/8 ویژه برنامه بزرگداشت مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر بلندآوازه پارسی گوی کشورمان، با حضور آقای ابوالقاسم مختاریان، رایزن فرهنگی سفارت ج.ا.ایران در بلاروس در میان جمعی از فارسی آموزان دوره پاییزه دانشگاه تربیت مدرس، در محل این دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای برنامه خانم ندا حسن شالی، مدرس زبان فارسی، پس از خوشامدگویی قسمتهای مختلف برنامه را برای حاضران معرفی کرد.

2 446353 150x150 - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس 1 446352 150x150 - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس 3 446354 150x150 - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس

 

آنگاه آقای مختاریان، در خصوص شخصیت، افکار و تاثیرات مولانا از قرون گذشته تاکنون نکاتی را برای حاضران بیان نمود. وی با اشاره به تحقیقات انجام شده در این خصوص به ارائه مواردی در خصوص تاثیرات آموزه ها و تفکرات بلند مولانا در حوزه های مختلف جغرافیایی از آسیا گرفته تا اروپا، و از کشورهای غربی نظیر فرانسه و آلمان تا کشورهای حوزه بالکان پرداخت. وجود تکایای زنده و پویا و ماندگاری رسم دیرین مثنوی خوانی در کشور بوسنی و هرزگوین، شاهدی بر تاثیرات شگرف تفکرات مولانا در جوامع بشری است.

وی در ادامه با قرائت بیتی از اشعار مولانا که می فرماید:

                         ای برادر تو همه اندیشه ای         مابقی خود استخوان و ریشه ای

به ارزش فکر، اندیشه و خرد در نزد آن شاعر گرانمایه پرداخت. موضوعی که پس از قرنها مجددا با جمله فیلسوف معروف، رنه دکارت مبنی بر اینکه” می اندیشم پس هستم”، در جهان طنین انداز شده و جان دوباره می گیرد. وی همچنین به ارائه توضیحاتی در خصوص معرفی آثار نمایشی ساخته شده در ایران بر اساس زندگی مولانا، معرفی کتاب ترجمه مثنوی معنوی به زبان روسی و نیز ارائه سایر ظرفیتهای موجود در نمایندگی فرهنگی به حاضران در مجلس پرداخت. ضمن آنکه هدف از برگزاری این برنامه ها را آشنایی هر چه بیشتر فارسی آموزان با فرهنگ و تمدن ایران زمین برشمرد و حضور آنان در این برنامه ها را  گامی بلند در مسیر آشنایی و بهره مندی از ذخایر گرانسنگ فرهنگی و تمدنی کشورمان و جهان دانست.

 

7 446358 150x150 - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس 6 446357 150x150 - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس 5 446356 150x150 - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس 4 446355 150x150 - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس

 

در ادامه برنامه و پس از پخش کلیپ کوتاهی از نمایشنامه عروسکی شمس و مولانا با زیرنویس روسی، تعدادی از حاضران به قرائت شعر و مقاله به شرح ذیل پرداختند:

 

13 446364 150x150 - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس 12 446363 150x150 - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس 11 446362 150x150 - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس

10 446361 150x150 - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس 9 446360 150x150 - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس 8 446359 150x150 - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس - روز بزرگداشت مولانا در بلاروس

 

خانم تاتیانا دیختییوسکا – فارسی آموز سال سوم دانشگاه دولتی تربیت مدرس : دکلمه چند بیت از مولانا و جملات قصار وی

* خانم ندا حسن شالی – استاد زبان فارسی دانشگاه دولتی زبانشناسی مینسک : آشنایی با آثار مولانا

* خانم یکاترینا گئورگییوا – فارسی آموز سال سوم دانشگاه دولتی تربیت مدرس بلاروس : دکلمه شعر نی نامه به فارسی و روسی

* خانم لوسیانا مارچنکو – فوق لیسانس شرقشناسی دانشکده روابط بین الملل دانشگاه بگئو : در خصوص مقبره مولانا در قونیه

رایزنی فرهنگی سفارت ج.ا.ایران در بلاروس

مهرماه 1398