به نام خداوند جان و خرد

توضیحات

در دسته بندی
مشاهیر و اسطوره ها
بابا طاهر

باباطاهر

بابا طاهر عریان

باباطاهر

مولانا

مولانا

میرزا محمد تقی‌خان فراهانی

امیرکبیر

حکیم ابوالقاسم فردوسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی

بوعلی سینا

بو علی سینا

دده قورقورد

دَدَه‌قورقود

محمد حسین بهجت - استاد شهریار

شهریار

محمد حسین بهجت - استاد شهریار

سید محمدحسین بهجت تبریزی

محمد زکریای رازی

ابوبکر محمّد زَکَریای رازی

کوراوغلو

کوراوغلو

حکیم خیام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری

بابک خرمدین

بابک خرمدین

ستارخان

ستارخان

داریوش

کوروش بزرگ

بو علی سینا

ابوعلی سینا

آرش کمانگیر

آرش کمانگیر

مهدی اخوان ثالث

مهدی اخوان ثالث

سهراب سپهری

سهراب سپهری

دده قورقورد

دَدَه‌قورقود

سیمرغ

سیمُرغ

کاوه آهنگر

کاوه آهنگر

رستم دستان

رستم

لسان الغیب حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

باربد

باربَد

عطار نیشابوری

عطار نیشابوری

استاد بنان

غلامحسین بنان

سیاوش پاک

سیاوش

اشو زرتشت

اشوزَرتُشت

آریو برزن

آریوبَرزَن

آناهیتا

آناهیتا

خواجه نصیرالدین طوسی

خواجه نصیرالدین طوسی

خسرو ، شیرین ، فرهاد

خسرو ، شیرین ، فرهاد

استاد شجریان

محمدرضا شجریان

بیژن و منیژه

بیژن و منیژه

محمد مصدق

محمد مصدق

سعدی

سعدی

حماسه شاهپور اول

حماسه شاهپور اول

تندیس ایثار

تندیس ایثار

رودکی

رودکی

درویش خوان

درویش خان

پهلوان تختی

جهان پهلوان تختی