به نام خداوند جان و خرد

توضیحات

در دسته بندی
تندیس های میدانی

طراحی و ساخت تندیس های اختصاصی میدانی

ساخت مجسمه مومی ، تندیس و سردیس فایبرگلاس کامپوزیت، مجسمه های میدانی، موزه آرایی و دکوراسیون شهری

 

تندیس امیر کبیر و تندیس استاد شهریار

تندیس امیر کبیر و تندیس استاد شهریار