به نام خداوند جان و خرد

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
 اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۴

گالری گردی آخر هفته و افتتاح ۳۴ نمایشگاه تجسمی

گالری‌های تهران آخر این هفته میزبان ۳۴ نمایشگاه تجسمی می‌شوند. . . . منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-56903.aspx

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
 اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۴

نمایشگاه ˝شلکس˝ در گالری محسن

نمایشگاه انفرادی مجتبی سرانجام پور با عنوان ˝شلکس˝ برپا می‌شود. . . . منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-56875.aspx

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
 اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۴

نمایشگاه ˝موسیقی کوچک شبانه˝ در گالری هفتان

نمایشگاه گروهی نقاشی ˝موسیقی کوچک شبانه˝ در گالری هفتان برپا می‌شود. . . . منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-56883.aspx