به نام خداوند جان و خرد

«وضع Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۴ خرداد ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 خرداد ۴, ۱۳۹۴
 Off

مناقشه نکنید! «وضع ما خوب است»

سؤال روشنی پرسیده شده است: در هزار متری دفتر پایگاه میراث جهانی شوشتر، در درون محدوده درجه یک حریم جهانی، مجموعه میراثی عظیمی آشکارا […]