به نام خداوند جان و خرد

26 ژوئن 2015
20 می 2015
 می 20, 2015

کتاب‌های امسال نشر ماهی در نمایشگاه کتاب/ کارلوس فوئنتس، آلیس مونرو ودیگران

نشر ماهی در نمایشگاه بین‌المللی امسال کتاب تهران، کتاب‌های قابل توجهی برای مخاطبان ادبیات عرضه کرده است. . . . منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57145.aspx

17 می 2015
 می 17, 2015

20 عنوان کتاب جدید و 140 تجدید چاپی در نشر ˝فرهنگ معاصر˝

˝راهنمای جامع موسیقی˝ جان باروز، با ترجمه رضا رضایی،˝فرهنگ دوسویه اصطلاحات هنر و اعلام هنرمندان˝ تالیف رویین‌ پاکباز،˝فرهنگ معاصر فارسی عربی˝ عنایت‌الله فاتحی‌نژاد،˝ فرهنگ […]

15 می 2015
 می 15, 2015

جعفر مدرس صادقی، لیلی گلستان و دیگران در غرفه نشر مرکز

جعفر مدرس صادقی، لیلی گلستان، فرزانه طاهری، مانی حقیقی و مصطفی مستور میهمانان این روزهای نشر مرکز در نمایشگاه کتاب هستند. . . . […]

9 می 2015
 می 9, 2015

نمایشگاه رگ حیات جامعه نشر است / انتشارات امیركبیر با 180 عنوان کتاب جدید در نمایشگاه

مسئول روابط عمومی موسسه انتشاراتی امیركبیر می‌گوید مصلی محل برگزاری نماز است و برگزاری نمایشگاه در چنین مکانی احساس موقت بودن را همیشه در […]

9 می 2015
 می 9, 2015

برنامه‌های غرفه نشر افق اعلام شد

غرفه نشر افق طبق روال سال‌های گذشته نمایشگاه کتاب هر روز میزبان یکی از نویسندگان و مترجمانی است که با این نشر همکاری دارند. […]