به نام خداوند جان و خرد

لباس Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

13 می 2015

نظرات:

Off
 می 13, 2015
 Off

نمایشگاه 5 هزار سال لباس بانوی ایرانی در کاخ نیاوران

به مناسبت هفته میراث فرهنگی، برای نخستین بار نمایشگاهی از لباس بانوی ایرانی در دوره های تاریخی مختلف و از 5 هزار سال پیش […]

13 می 2015

نظرات:

Off
 می 13, 2015
 Off

نمایشگاه ۵ هزار سال لباس بانوی ایرانی در کاخ نیاوران

به مناسبت هفته میراث فرهنگی، برای نخستین بار نمایشگاهی از لباس بانوی ایرانی در دوره های تاریخی مختلف و از ۵ هزار سال پیش […]