به نام خداوند جان و خرد

فیلسوف Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

2 ژوئن 2015

نظرات:

Off
 ژوئن 2, 2015
 Off

این فیلسوف ریاضیدان

دوشنبه یازدهم خرداد سالروز درگذشت خواجه نصیرالدین طوسی فیلسوف و اندیشمند ایرانی است. . . . منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57823.aspx

19 می 2015

نظرات:

Off