به نام خداوند جان و خرد

علمی Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۱۶ خرداد ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 خرداد ۱۶, ۱۳۹۴
 Off

نشست علمی “بهاترا و پالمیر، دو گوهر هنر اشکانی ” برگزار می‌شود

موزه ملی ایران همزمان با اختتامیه نمایشگاه ” نماز در آیینه میراث فرهنگی”  بیست و پنجمین نشست علمی خود را برگزار می کند. به […]

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۴
 Off

به تبلیغات گردشگری باید علمی نگاه کرد

به تبلیغات حوزه گردشگری باید علمی نگاه کرد چراکه دیگر زمان تبلیغات با روش‌های سنتی نیست. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، […]