به نام خداوند جان و خرد

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
 اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۴

گزارش صالحی به مراجع عظام تقلید درباره نمایشگاه کتاب تهران

سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور ارائه گزارش بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با علما و […]