به نام خداوند جان و خرد

21 می 2015
20 می 2015
7 می 2015
 می 7, 2015

ناظری: موسیقی مقامی به مفاهیم شاهنامه نزدیک‌تر است/ موحدفرد: ˝درفش کاویانی˝ گنجینه موسیقی ایرانی است

آلبوم صوتی و تصویری ˝درفش کاویانی˝ شهرام ناظری هم‌زمان با بزرگداشت روز فردوسی در سراسر ایران معرفی خواهد شد. . . . منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-56851.aspx