به نام خداوند جان و خرد

شاهنامه Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

21 می 2015

نظرات:

Off
20 می 2015

نظرات:

Off
7 می 2015

نظرات:

Off
 می 7, 2015
 Off

ناظری: موسیقی مقامی به مفاهیم شاهنامه نزدیک‌تر است/ موحدفرد: ˝درفش کاویانی˝ گنجینه موسیقی ایرانی است

آلبوم صوتی و تصویری ˝درفش کاویانی˝ شهرام ناظری هم‌زمان با بزرگداشت روز فردوسی در سراسر ایران معرفی خواهد شد. . . . منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-56851.aspx