به نام خداوند جان و خرد

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
 اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۴

تهیه پرونده ثبت جهانی کوه سبلان

پرونده کوه سبلان به عنوان زیباترین کوه ایران در دست بررسی است و در آینده نزدیک برای ثبت جهانی به یونسکو ارسال خواهد شد. […]