به نام خداوند جان و خرد

سبلان Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

16 می 2015

نظرات:

Off
 می 16, 2015
 Off

تهیه پرونده ثبت جهانی کوه سبلان

پرونده کوه سبلان به عنوان زیباترین کوه ایران در دست بررسی است و در آینده نزدیک برای ثبت جهانی به یونسکو ارسال خواهد شد. […]