به نام خداوند جان و خرد

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
 اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۴

مرکز اسناد تصویری معماری و شهرسازی را راه اندازی کنید

مجتبی آقایی، داور بخش عکاسی جشنواره نقد بنا و فضای شهری، به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد: به بهانه برگزاری جشنواره نقد بنا […]

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
 اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۴

مرکز اسناد تصویری معماری و شهرسازی را راه اندازی کنید

مجتبی آقایی، داور بخش عکاسی جشنواره نقد بنا و فضای شهری، به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد: به بهانه برگزاری جشنواره نقد بنا […]

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
 اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۴

صنعتگران خراسان شمالی در راه نمایشگاه یزد

صنعتگران خراسان شمالی در نمایشگاه صنایع دستی یزد حضور می یابند. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان […]