به نام خداوند جان و خرد

توان Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۴
 Off

افزایش توان مراقبت از آثار تاریخی و فرهنگی استان زنجان

اردیبهشت ماه امسال، 14 نفر به نیروی یگان حفاظت میراث فرهنگی استان زنجان، جهت مراقبت از آثار تاریخی و فرهنگی استان اضافه شد. به […]

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۴
 Off

افزایش توان مراقبت از آثار تاریخی و فرهنگی استان زنجان

توان مراقبت از آثار تاریخی و فرهنگی استان زنجان افزایش یافت. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان […]