به نام خداوند جان و خرد

تقلید Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۴
 Off

گزارش صالحی به مراجع عظام تقلید درباره نمایشگاه کتاب تهران

سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور ارائه گزارش بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با علما و […]