به نام خداوند جان و خرد

تراز Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۴
 Off

تراز گردشگری کشور بهبود یافت

*امیر نیک رویان-در چند روز گذشته گزارشی با عنوان  تراز منفی 6/5 میلیار دلاری گردشگری ایران در برخی مطبوعات منتشر شد که با استناد […]