به نام خداوند جان و خرد

بزرگی Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۴
 Off

دروغهایی به بزرگی یک تپه چند هکتاری!

حمید ضیایی پرور- واقعا هیچ فکر نمی کردم در مسندی قرار بگیرم که مجبور شوم 3 روز پی در پی اطلاعیه بدهم و قسم […]