به نام خداوند جان و خرد

بروکراسی Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۴
 Off

بروکراسی اداری دامن «ثابت پاسال» را هم گرفت!

با وجود پیگیری‌های رسانه‌ای و حساسیت افکار عمومی نسبت به موضوع «ثابت‌پاسال» گفته می‌شود هنوز این پرونده‌ی از اداره کل میراث فرهنگی تهران راهی […]