به نام خداوند جان و خرد

باستانی‌اند Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۴
 Off

تپه‌های تخریب‌شده در منطقه چغامیش باستانی‌اند

تیم اعزامی کارشناسان میراث فرهنگی بالاخره اثبات کردند که خبرنگاران سیه روی و دارای غش نیستند و تپه تسطیح شده در منطقه چغامیش یک […]