به نام خداوند جان و خرد

ایکوم Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۴
 Off

27 موزه برتر و 12 شاخص ایکوم

موزه‌ی «ملی» براساس سه شاخصه‌ی «روز جهانی»، «پژوهش» و «بازدید» در روز ایکوم موزه برتر اعلام شد. منبع:http://www.honarnews.com/vdca6ona.49nwe15kk4.html