به نام خداوند جان و خرد

اهدا Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۴
 Off

چهارمین نشان شهروند جهانی به عیسی امیدوار اهدا شد

دبیر کل سازمان جهانی شهروندان جهانی صبح امروز طی مراسمی در مجموعه سعدآباد چهارمین نشان شهروندی را به اولین جهانگرد معاصر ایرانی اهدا کرد. […]