به نام خداوند جان و خرد

انجام Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۴
 Off

نظارت و بازدید مستمر ازتاسیسات گردشگری نهبندان انجام می شود

در راستای اجرای اهداف ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور و همچنین جهت رفاه حال مسافران و گردشگران، بازدید و نظارت های مشترکی از تاسیسات […]