به نام خداوند جان و خرد

امنای Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۴
 Off

مهدی چمران رییس هیات امنای کاخ جهانی گلستان شد

در اولین نشست هیات امنای کاخ گلستان، مهدی چمران به عنوان رئیس هیات امنای این مجموعه جهانی انتخاب شد.  به گزارش مرکز روابط عمومی […]