به نام خداوند جان و خرد

امروز Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۱۲ خرداد ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 خرداد ۱۲, ۱۳۹۴
 Off

حضرت غائب در آینه شعر امروز فارسی

روز چهارشنبه میلاد امام زمان منجی بشریت است… شخصیتی که به انحای مختلف در شعر فارسی معاصر نمود داشته است… . . . منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57852.aspx