به نام خداوند جان و خرد

اعزام Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۷ خرداد ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 خرداد ۷, ۱۳۹۴
 Off

اعزام نقشه‌بردار به محوطه‌های چغامیش، چغاپهن، چغابنوت، تَل گسر

معاون میراث فرهنگی خوزستان از اعزام نقشه‌بردار به محوطه‌های چغامیش، چغاپهن، چغابنوت، تَل گسر برای فراهم شدن مقدمات تعیین دقیق عرصه و حریم خبرداد. […]