به نام خداوند جان و خرد

استنلی Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۳ خرداد ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 خرداد ۳, ۱۳۹۴
 Off

استنلی کوبریک و ˝لولیتا˝ / سینما-ادبیات (39)

در تاریخ سینما معدود کارگردانی را سراغ داریم که در بیشتر ژانرها فیلم ساخته باشد و اثرش از آثار مهم‏‌ آن ژانر به حساب […]