به نام خداوند جان و خرد

اختلاف Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۴
 Off

اختلاف روسیه و غرب،این بار گریبان یک موزه را گرفت

اختلافات سیاسی غرب و روسیه برسر اکراین، این بار گریبان یک موزه را گرفت و به بستن موزه منجر شد. منبع: http://www.chn.ir/NSite/FullStory/?Id=115571