به نام خداوند جان و خرد

اخبار Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۵ خرداد ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 خرداد ۵, ۱۳۹۴
 Off

نمایش ۱۰۰ شاهکار رنسانس و سیاه و سفید‌های ونسان / اخبار کوتاه هنری جهان

نمایش یکصد شاهکار از هنرمندان عصر رنسانس، و لیتوگرافی‌های ونگوگ از اخبار کوتاه هنری جهان است. . . . منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57712.aspx

۱ خرداد ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 خرداد ۱, ۱۳۹۴
 Off

بازدید نیم میلیونی از نمایشگاه رامبراند و پاپ آمریکایی / اخبار کوتاه هنری جهان

بازدید بیشتر از نیم میلیونی از آثار رامبراند و نمایشی از عکاس پاپ آمریکایی از اخبار کوتاه هنری جهان است. . . . منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57457.aspx

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۴
 Off

اینستالیشن رولز رویس در ˝بی.‌ام دبلیو˝ و عکس‌های دیوید لاشاپل / اخبار کوتاه هنری جهان

اینستالیشن رولز رویس در برلین و نمایش عکس‌های دیوید لاشاپل در رم از اخبار کوتاه هنری جهان است. . . . منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-56827.aspx