به نام خداوند جان و خرد

اثرمنتخب Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۴
 Off

60 اثرمنتخب در حوزه اشیاء منقول به نمایش در می آید

100 اثر از مجموع 1000 اثر منتخب در کمیته اشیا منقول مورد داوری قرار گرفته و در نهایت 60 اثر در نمایشگاه نماز در […]