به نام خداوند جان و خرد

آینده‌ Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۱ خرداد ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 خرداد ۱, ۱۳۹۴
 Off

پیش بینی آینده‌ روشن برای روابط عمومی کشور

*حمید ضیایی پرور-به  لحاظ آکادمیک، از 5یا6 سال گذشته یک روند روبه رشدرا در حوزه روابط‌عمومی‌ها شاهد هستیم. این روند رو به رشد شامل […]