به نام خداوند جان و خرد

آلن Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۴
 Off

مرمت آثار نقاشی آلن بایاش در کاخ نیاوران

عملیات حفاظت و مرمت آثار نقاشی متعلق به آلن بایاش، تصویرگر صاحب‌نام فرانسوی توسط واحد حفاظت و مرمت مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران انجام شد. […]