به نام خداوند جان و خرد

آق Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۴
 Off

مریان و آق اولر تالش ، شکوه و عظمت تاریخی یک قوم در گیلان

شهرستان تالش به واسطه دارا بودن دو روستای تاریخی آق اولر و مریان نشان از شکوه و عظمت تاریخی یک قوم در گیلان دارد. […]