به نام خداوند جان و خرد

آسیای Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۴
 Off

فلات ایران قلب فلزکاری کهن در آسیای میانه و باختری

دبیر کارگروه میراث معدنکاوی و فلزگری کهن با اعلام شروع فعالیت دوباره این کارگروه پس از چند سال وقفه در پژوهشکده حفاظت و مرمت […]