به نام خداوند جان و خرد

˝کرت Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۴
 Off

اسرار مرگ ˝کرت کوبین˝ در فیلمی تازه

معمای مرگ کرت کوبین مرد شماره یک گروه نیروانا، که در سال 1994 جهانی را به حیرت فرو برد، این روزها دستمایه فیلمی مستند […]