به نام خداوند جان و خرد

˝مقالات˝ Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۶ خرداد ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 خرداد ۶, ۱۳۹۴
 Off

˝مقالات˝ اثر شارل بودلر / ادبیات پشت پرده (52)

شاید بودلر شاعر با بودلر منتقد تفاوت چندانی نداشته باشد، اما نقش و اهمیت شعرهای او در ادبیات ما بسیار پررنگتر بوده است. . […]