به نام خداوند جان و خرد

˝صد Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۴
 Off

˝صد سال تنهایی˝ گابریل گارسیا مارکز پیدا شد

پلیس کلمبیا می‌گوید یک نسخه امضاءشده از چاپ اول ˝صد سال تنهایی˝ اثر گابریل گارسیا مارکز را پیدا کرده است. . . . منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-56936.aspx