به نام خداوند جان و خرد

˝سالمرگی˝ Archives | Tandis LTD | شرکت تندیس و پیکره شهریار

۱۲ خرداد ۱۳۹۴

نظرات:

Off
 خرداد ۱۲, ۱۳۹۴
 Off

سالمرگ نویسنده ˝سالمرگی˝

سه‌شنبه 12 خرداد سالمرگ اصغر الهی خالق رمان ˝سالمرگی˝ است. . . . منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57849.aspx