به نام خداوند جان و خرد

˝آناکارنینا˝

18 می 2015
 می 18, 2015

˝آناکارنینا˝ اثر لئو تولستوی / صد رمانی که باید خواند (50)

رمان ˝آناکارنینا˝ ˝تولستوی˝ با پیش زمینه توصیف زندگی اشراف و همچنین تحلیل روانشناسانه شخصیت‌ها با در نظر داشتن زمینه و موقعیت اجتماعی آنها مثل […]