به نام خداوند جان و خرد

آثار ارائه شده به منظور ارائه درهمایش در قالب 9 کتاب شامل 1 جلد چکیده مقالات همایش،2 کتاب با موضوعات مرتبط با نمازو7جلد کتاب گفتگوی تفضیلی و علمی در معرفی جلوه های تمدنی فرهنگی و ایرانی نماز تهیه و تدوین شده است. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ حسن زاده مسئول دبیرخانه کمیته علمی در زمینه همایش نماز در آینه میراث فرهنگی گفت: بر اساس مصوبات شورای راهبردی به ریاست سمیع اله حسینی مکارم در کمیته علمی همایش، از سه ماه گذشته شروع به فعالیت کردیم. در همین راستا در این کمیته 9 کتاب برای چاپ و ارائه در همایش آماده شده است. وی افزود: از مجموع 9 کتاب جمع آوری شده 1 جلد چکیده مقالات همایش شامل 100 مقاله کار شده، کتاب نماز در اعیاد اسلامی مردم ایران: نیایش،نماز و فرهنگ نذر- کتاب گفتگو با خدا، هفت سین دعا: کودکان ایران و فرهنگ نیایش و همچنین 7جلد کتاب گفتگوی تفضیلی و علمی که به جلوه های تمدنی فرهنگی و ایرانی نماز می پردازد. وی همچنین ادامه داد: کتابهای منتشر شده شامل گفتگوهایی با آیت الله یثربی، آیت الله امینی، محمد بهشتی،علی انتظاری، احمد مسجد جامعی و ناصر تکمیل همایون است. حسن زاده تصریح کرد: در حاشیه این همایش در کمیته علمی 2 بخش نمایشگاهی با موضوعات عکس مردم شناسی با نام جلوه های نماز در فرهنگ مردم ایران و نماز و کودکان ایرانی در نظر گرفته شده است. وی در زمینه فعالیت های صورت گرفته این کمیته افزود: کمیته علمی علاوه بر چاپ 9 عنوان کتاب در جریان این همایش 35 سخنرانی در قالب نشست های تخصصی در زمینه مردم شناسی، هنرهای سنتی، میراث معنوی، معماری، تاریخ و جامعه شناسی نیز در نظر گرفته شده است.

منبع:http://www.chtn.ir/Default.aspx?tabid=84&articleType=ArticleView&articleId=98796

Comments are closed.