به نام خداوند جان و خرد

100 اثر از مجموع 1000 اثر منتخب در کمیته اشیا منقول مورد داوری قرار گرفته و در نهایت 60 اثر در نمایشگاه نماز در آینه میراث فرهنگی به نمایش گذاشته می شوند. به گزارش مرکزروابط عمومی واطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری؛محمدرضا کارگر دبیر کمیته اشیاء منقول نمایشگاه و همایش نماز در آینه میراث فرهنگی با اشاره بر این مطلب که ورود اسلام به ایران یک عصر تاریخی است گفت: زمانی که میراث منقول وارد دوران اسلامی شد مهمترین تغییر در ماهیت میراث ما،تغییر فلسفی و نیز تغییر نگاه و ایدئولوژی بود که در همین راستا این تغییر نگاه هنرمند بر ابعادو وقایع پیرامون او هم تاثیر می گذارد. وی گفت: نمازیکی از مهمترین موضوعاتی است که همراه با اسلام به ایران آمد که تاثیرگذارترین موضوعی بود که ما تاثیر آن را دررفتار هنرمند و آثارش می بینیم، همچنین مهمترین نشانه این موضوع معماری مساجد هستند به این دلیل که معماری مساجد باتوجه به وجهه مذهبی آن برروی مابقی عناصر معماری از جمله مدارس و مقابرو … تاثیر می گذارد. کارگر در ادامه با اشاره به تاثیر شگرف نماز در ارکان مرتبط باآن افزود: مساجد در ظاهر فقط برای اقامه نماز ساخته می شونداما در بسیاری از بخش های زندگی تاثیر گذارند، در حوزه معماری نماز مهمترین موضوع در کشور ماست که به آن توجه می شود همچنین نماز در سایر حوزه ها نیز دارای تاثیر بسزایی است. وی تصریح کرد: با برپایی این نمایشگاه تلاش می کنیم تا تجلی نمازدر آثار فرهنگی تاریخی 1400 ساله ایران را به نمایش بگذاریم و نیز بیان کنیم امروز نیزهمانند گذشته و اعصار تاریخی ما نماز یک رکن به حساب می آید و همواره توسط مردم و هنرمندان مورد توجه جدی قرار گرفته است. دبیر کمیته اشیاء منقول همچنین تاکید کرد: امروز نیز توانستیم با برگزاری این نمایشگاه و همایش شاهد استمرار این توجه باشیم، نماز از دیدگاه مابه لحاظ یک امر فرهنگی و میراثی همواره باید مورد توجه قرار گیرد و به گونه ای تلاش کنیم تا از ظرفیت های میراث فرهنگی در اشاعه این حرکت دینی و فرهنگی بهره بگیریم. وی در پایان با اشاره بر آثار ارسالی به دبیرخانه کمیته افزود: در حدود 100 اثر از مجموع 1000 اثر منتخب شده اند که در نهایت 60 اثراز این تعداد در نمایشگاه نماز در آینه میراث فرهنگی به نمایش گذاشته می شوند.

منبع:http://www.chtn.ir/Default.aspx?tabid=84&articleType=ArticleView&articleId=98785

Comments are closed.