به نام خداوند جان و خرد

موزه‌ی «ملی» براساس سه شاخصه‌ی «روز جهانی»، «پژوهش» و «بازدید» در روز ایکوم موزه برتر اعلام شد.n00080931 s - 27 موزه برتر و 12 شاخص ایکوم - 27 موزه برتر و 12 شاخص ایکوم - 27 موزه برتر و 12 شاخص ایکوم - 27 موزه برتر و 12 شاخص ایکوم

منبع:http://www.honarnews.com/vdca6ona.49nwe15kk4.html

Comments are closed.