به نام خداوند جان و خرد

˝راهنمای جامع موسیقی˝ جان باروز، با ترجمه رضا رضایی،˝فرهنگ دوسویه اصطلاحات هنر و اعلام هنرمندان˝ تالیف رویین‌ پاکباز،˝فرهنگ معاصر فارسی عربی˝ عنایت‌الله فاتحی‌نژاد،˝ فرهنگ دوجلدی فارسی˝ و ˝فرهنگ اعلام فارسی˝ تالیف تیم سه نفره غلامحسین صدری افشار، نسرین و نسترن حکمی و … در انتشارات فرهنگ معاصر منتشر شده‌اند. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57144.aspx

Comments are closed.