به نام خداوند جان و خرد

عالمه باقریان که به تازگی در بی‌ینال ازمیر شرکت داشته و یکی از هنرمندان برگزیده این بینال شده است معتقد است هنرمندان ایرانی نسبت به سایر هنرمندان اهل خاورمیانه در جایگاه نخست قرار دارند. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57250.aspx

Comments are closed.