به نام خداوند جان و خرد

سیدرضا اورنگ: امروزه در اکثر نشریات ایران جای خالی کاریکاتور به شدت حس می‌شود، کاریکاتورهایی که یک دنیا حرف در خود نهان داشته و تلنگری به نابسامانی‌های اجتماعی هستند. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57242.aspx

Comments are closed.