به نام خداوند جان و خرد

حسین عبدالهاشم پور- فلان هنرمند ضدانقلاب است، آن یکى ضد دین! هنرمندانى که همشهریان و همسایه دیوار به دیوار من و شمایند… . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57097.aspx

Comments are closed.