به نام خداوند جان و خرد

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری روز چهارشنبه مورخ 16 اردیبهشت ماه 1394 در جمع دوستانه و صمیمی تشکل های غیردولتی در محل سالن همایش خلیج فارس معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حضور یافت. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کارگروه تخصصی آموزشی گروه کاری سازمان های غیردولتی حامی گردشگری و توسعه پایدار کشور از روز سه شنبه مورخ 15/2 در سالن آمفی تئاتر پژوهشگاه سازمان شروع به کار کرده است. سعید شیرکوند با حضور در این نشست که با هدف ترویج گردشگری پایدار بر پایه بهره گیری از گردشگری و امکانات فرهنگی بومی-محلی تشکیل شد ضمن تشکر از تلاش و زحمات تشکل ها و فعالان این حوزه گفت: وجود تشکل ها اجتناب ناپذیر است و باید از سوی سازمان ها و نهادهای دولتی باور شوند. شیرکوند افزود: باید باتلاش و پایداری تشکل ها در حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان های کشور، دوستداران و علاقمندان در استان ها سامان دهی شده و در قالب NGO فعالیت داشته باشند.

منبع:http://www.chtn.ir/Default.aspx?tabid=84&articleType=ArticleView&articleId=98624

Comments are closed.